Cine suntem noi

Suntem colegi care lucrează în ONG-uri din Germania și Spania, într-o instituție publică din România și într-o întreprindere socială (cooperativă) din Franța. Profilele organizației noastre sunt descrise mai detaliat mai jos.

 

Website

weltgewandt. Institutul pentru Educație Civică Interculturală este o organizație neguvernamentală cu sediul în Berlin / Germania. Această instituție dezvoltă activități educaționale și oferă informații pentru toți cetățenii cu privire la problemele politice, sociale și culturale. weltgewandt („deschis către lume”) se concentrează pe: a) înțelegerea evoluțiilor actuale în societate și politică; b) încurajarea conștientizării despre ce este democrația și care sunt valorile necesare pentru a menține funcționarea ei;  c) încurajarea cetățenilor să participe activ la viața socială, politică și culturală. Luând în considerare pluralitatea existentă a societăților moderne, weltgewandt consolidează, de asemenea, dialogul dintre oameni diferiți cultural, social, din punctul de evdere al stilului de viață, al generațiilor etc.

weltgewandt derulează seminarii, ateliere și activități de formare care combină probleme complexe ale societăților cu abordări creative. De asemenea, produce materiale didactice pentru formatori și profesori care cuprind informații și sugestii didactice pentru experiențe de învățare pozitive și fructuoase.

.

Website

Coopetic este o cooperativă a antreprenorilor, ​​care ajută liberii profesioniștii să își dezvolte activitatea cu sprijinul cooperativei. Este un cadru antreprenorial original care permite noi forme de afaceri și modalități de colaborare. Oferă antreprenorului instrumente administrative și contabile, care îi permit să își dezvolte afacerea fără a fi nevoit să se ocupe de aspectele administrative, contabile și juridice ale activităților sale. Un antreprenor își poate dezvolta propria activitate și atunci când cifra de afaceri anuală o permite, poate fi plătit ca angajat al cooperativei (având toate garanțiile legale legate de statutul de angajat). Cooperativa oferă, de asemenea, posibilitatea de a construi echipe „ad-hoc” pentru a răspunde la licitații la care antreprenorii nu ar putea aplica singuri. Coopetic are sediul la Paris, dar face legătura întreprinzătorilor pe tot teritoriul francez. Coopetic este specializat în domeniile mass-media, comunicare, audiovizual și web. Coordonează o rețea de peste 200 de antreprenori care își dezvoltă propriile activități în sinergie cu ceilalți colaboratori. Coopetic a dezvoltat o înaltă expertiză în domeniu și poate facilita colaborare pentru proiecte de comunicare, audiovizuale sau web. Are experiență în domeniul conceperii și implementării soluțiilor de e-learning și seminarii în formarea adulților despre comunicarea digitală.

 Vezi și descrierea partenerului (PIF).

Website

A.M.E.F.E. (Asociația Malagueña pentru Educație și Instruire Europeană) este o organizație privată și educativă din SPANIA. Fondată acum câțiva ani, este reprezentativă pentru un amplu sector educațional din Spania.

Scopurile asociației sunt:

– Organizarea și desfășurarea de activități culturale în vederea dezvoltării, conservării și propagării culturale. Oferirea de activități de formare prin partenerii săi / prin voluntarii asociației / ca și cetățeni în general. Promovarea și consolidarea legăturilor de prietenie între societatea europeană și societatea andaluză comunitară; organizarea de prelegeri, dezbateri, grupuri de discuții, expoziții și proiecte. Promovarea și diseminarea culturii europene în cadrul societății andaluze, în primul rând în cadrul comunității educaționale pentru un schimb sociocultural al cărui rezultat este înțelegerea reciprocă și îmbunătățirea coexistenței. Încurajarea, în cadrul comunității educaționale, a cercetării și cunoașterii dintr-o perspectivă istorică, antropologică, socială, culturală, umanistă, ideologică și politic-europeană.

– Încurajarea experiențelor culturale, educaționale și științifice și promovarea cercetării care să contribuie la dezvoltarea înțelegerii și cunoașterii în Europa. Pregătirea studiilor care ajută la creșterea gradului de conștientizare a utilității noilor tehnologii în educație. Contribuie la conservarea, intervenția, îmbunătățirea și diseminarea patrimoniului istoric, artistic și etnologic al Andaluziei în Europa. Promovează pluralismului cultural și toleranța în Europa. Promovează incluziunea, conviețuirea între diferite culturi de pe continentul nostru; promovează integrarea cetățenilor europeni care sunt marginalizați. Luptă pentru drepturile legitime ale cetățenilor europeni care reprezintă o minoritate în diferite domenii sociale și culturale (persoane cu dizabilități, persoane cu anumite dependențe, persoane excluse și marginalizate). Promovează educația și diseminarea cunoștințelor ca fiind vitală pentru dezvoltarea toleranței și coexistenței pașnice. Promovează și colaborează activ în toate acțiunile care vizează educația și instruirea pentru înțelegerea mediului natural, precum și orice activitate care vizează dezvoltarea durabilă a planetei, sănătatea mediului, conservarea sau protecția naturii, a mediului și prevenirea schimbărilor climatice.

Vezi prezentarea AMEFE în cadrul întâlnirii de lansare de la Berlin (ianuarie 2019)

Website

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vrancea este o instituție publică de învățământ, înființată în 2006, ca parte a sistemului educațional preuniversitar din județul Vrancea, având ca principal scop furnizarea și monitorizarea serviciilor educaționale specifice pentru copii/elevi, profesori, părinți și membri ai comunităților locale pentru a asigura accesul la o educație de calitate pentru toți.

C.J.R.A.E. Vrancea coordonează activitățile Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică, cabinetelor de asistență psihopedagogică, cabinetelor logopedice și Serviciului de evaluare și orientare școlară și profesională. Majoritatea celor 49 de membri ai personalului CJRAE sunt consilieri școlari: 32 (cu diplome în psihologie și / sau pedagogie) și logopezi – 10 (cu diplome în psihologie); conform Legii educației, sunt considerați profesori și majoritatea predau și psihologie/pedagogie în școlile din județul nostru. Instituția are 6 membri ai personalului nedidactic (contabil, bibliotecar, secretar, 2 asistenți sociali, un îngrijitor) și personal neplătit, în principal voluntari care lucrează la diferite proiecte educaționale în derulare (în medie, 10-15 voluntari pentru fiecare proiect).

Angajații CJRAE oferă servicii de consiliere și terapie pentru întreaga populație școlară a județului Vrancea (aproximativ 50 000 de elevi), pentru părinții acestora și pentru profesorii din județ (aproximativ 4 000 la toate nivelurile educaționale).

C.J.R.A.E. Vrancea are cabinete în aproximativ 1/3 din școlile din județ, unde personalul lucrează cu normă întreagă și parteneriate cu toate celelalte școli, de la grădiniță până la licee, oferind asistență educațională pe baza solicitărilor acestora.

C.J.R.A.E. Vrancea are, de asemenea, o bună colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (oferind asistență în evaluarea periodică a activităților educaționale din școli și efectuarea de cercetări educaționale), cu Consiliul Județean Vrancea, implementând proiecte comune de incluziune socială și educațională, cu alte autorități publice din județul nostru și cu celelalte CJRAE din țară, implementând proiecte comune și realizând activități de schimb de bune practici.