Chestionar despre digitalizare

La începutul proiectului, ne-am întrebat pe noi înșine și pe colegii noștri despre experiența în domeniul digitalizării, în domeniul utilizării instrumentelor digitale, despre nivelul cunoștințelor în domeniu, precum și despre nevoile de dezvoltare profesională.